Wie zijn wij

Welkom bij de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie

Heeft u problemen aan het tandvlees of heeft u één of meer implantaten nodig?
Dan kunt u bij onze Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Hoorn
terecht voor advies en behandeling.
Onze praktijk is gevestigd op de Maelsonstraat 5 in Hoorn. 
Vraag uw tandarts gerust voor een doorverwjzing naar onze praktijk.

In de PPI werken tandarts-parodontologen die na hun studie tandheelkunde hiervoor speciaal zijn opgeleid. Drs. Stanley Tjoa en drs. Marc Bertels zijn erkend door de Nederlandse vereniging voor Parodontologie (NVvP). De mondhygiënistische zorg wordt in onze praktijk uitgevoerd door goed opgeleide mondhygiënistes welke werken volgens het paro-protocol van de NVvP.

De PPI: professionele en vakkundige zorg voor een gezonde lach !

U kunt ook terecht bij de PPI:

* als u uw lachlijn wilt verbeteren (b.v. bij teruggetrokken tandvlees).
* als u een diagnose wilt omtrent de oorzaak van uw pijnklachten aan tanden/kiezen.
* volledige prothese al dan niet gedragen op implantaten 
   (u kunt dan terecht bij onze tandprotheticus, dhr. K. Mebarki).