Hoe wordt parodontitis behandeld?

- Eerste bezoek bij de tandarts-parodontoloog
De tandarts-parodontoloog stelt, mede op basis van de vraag waarmee u bent doorverwezen de diagnose. Hiervoor wordt uw gezondheidstoestand (voorzover van belang) kort besproken. De ruimte tussen tanden en tandvlees wordt gemeten (pocketstatus), er wordt gekeken hoe erg het tandvlees bloedt en in hoeverre het tandvlees terugetrokken is. Om te zien of de ontsteking het kaakbot heeft aangetast worden er röntgenfoto’s gemaakt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en wordt deze met u besproken. U krijgt meteen de begroting mee, zodat u een indruk heeft van de kosten van de verdere behandeling in onze praktijk.

- Eerste behandelingen door de mondhygiëniste
Een eerste stap naar gezond tandvlees is het geven van poetsinstructies en een grondige reiniging van de tanden en pockets. Dit gebeurt in een aantal sessies bij onze mondhygiënistes. Mocht het nodig zijn, dan wordt er een bacteriële kweek afgenomen om te kunnen beoordelen of er zich schadelijke bacteriën in de mond bevinden, die de ontstekingen veroorzaken of verergeren.

- Beoordeling door de tandarts-parodontoloog
Tijdens dit bezoek wordt vastgesteld in hoeverre het tandvlees (weer) gezond is en hoe de vervolgbehandeling zal zijn. Dit kan een kleine chirurgische ingreep (flap-operatie) zijn (zie hieronder) of een nazorg traject bij de mondhygieniste.

- Chirurgische ingreep door de tandarts- parodontoloog (indien nodig)
Onder plaatselijke verdoving wordt, geheel steriel, het het wortel oppervlak van tanden en kiezen gereinigd, alle ontstekingsbronnen en ontstekingsweefsel worden weggehaald. Na een week worden de hechtingen verwijderd.

- Nazorg behandelingen door de mondhygiëniste (na 3-4 weken)
Het is nu van belang dat de ontsteking niet meer terugkomt. Omdat er nog sprake is van een genezingsfase, zorgen onze mondhygienistes ervoor dat uw de tanden en kiezen goed gereinigd blijven en worden. De mondhygieniste kan op deze manier ook zien of er sprake is van vooruitgang en kan indien nodig direct de tandarts-parodontoloog inseinen.

- Herbeoordeling door de tandarts-parodontoloog
Er wordt gekeken en gemeten in hoeverre het tandvlees en kaakbot weer gezond is.

-Regelmatige nazorg
Nazorg door een mondhygieniste en controle is aan te bevelen; u kunt dit bij uw eigen tandarts laten uitvoeren of bij de mondhygienste in onze praktijk.