Klinische avond PPI Hoorn: Peri-Implantitis door Prof. dr. B.G. Loos

Donderdag 1 november klinische avond op de PPI: Peri-implantitis door Prof. dr. B.G. Loos. 

Uitnodiging klinische avond PPI Hoorn: donderdag 1 november 2018

Geachte collega,
Graag nodigen wij u uit voor de klinische avond die zal worden verzorgd door Prof. dr. B.G. Loos:
  Peri-implantitis
De prevalentie van peri-implantitis is uiteindelijk veel hoger dan we voorheen dachten. Begrip van de complexe etiologie van deze aandoening helpt bij de planning van implantaten en bij het inschatten van het risico op het ontstaan van peri-implantitis, “voorkomen is beter dan genezen”.
In deze lezing zal u op de hoogte worden gebracht over nieuwe gegevens t.a.v. het voorkomen van peri-implantitis (patiëntniveau en implantaatniveau) en zal er stilgestaan worden bij risicofactoren. Tenslotte zal er ingegaan worden op de therapeutische mogelijkheden van peri-implantitis.
Na het bijwonen van deze lezing kunt u als deelnemer:
- de begrippen peri-implantaire mucositis en peri-implantitis uitleggen
- aangeven hoe vaak peri-implantitis voorkomt bij individuele implantaten en bij patiënten met implantaten
- een beeld schetsen van de behandelmogelijkheden van peri-implantitis

C.V. Prof. dr. B.G. Loos

Na zijn afstuderen als tandarts en na een periode algemene praktijk, behaalde Bruno Loos een MSc in de parodontologie en een PhD in de orale biologie, beide in de VS. Hij is hoogleraar parodontologie en werkt fulltime bij ACTA. Bruno Loos is directeur van het Postgraduate Master’s Programme in Oral Health Sciences en directeur van het profiel Parodontologie. Hij is voorzitter van de sectie Parodontologie/biochemie, en binnen ACTA één van de trekkers van het onderzoeksprogramma “Orale infecties en ontstekingen”. Zijn onderzoek is gefocust op ontstekingsmechanismen bij parodontitis alsmede de wisselwerking tussen mondgezondheid en lichamelijke gezondheid (met name in relatie tot hart- en vaatziekten en suikerziekte). Daarnaast bestudeert hij aspecten van de vatbaarheid voor parodontitis en aspecten van peri-implantitis (etiologie en behandeling).
Voor wie?
Tandartsen en mondhygiënisten

Wanneer?
Donderdagavond 1 november 2018 om 19.30 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur

Waar?
PPI Hoorn, Maelsonstraat 5 1624 NP te Hoorn

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze klinische avond

Opgave?
Via mail info@ppih.nl of telefonisch 0229-214242 vóór maandag 22 oktober 2018

Wij zien u graag op donderdagavond 1 november 2018 bij ons op de praktijk.

Met collegiale groet,
Namens het team van Parodontologen

Marc Bertels, Thijs de Jong, Erol Liefferink, Luciano Pitzzura