Wat zijn de kosten?

Bij de PPI krijgt u na uw eerste bezoek een begroting mee gebaseerd op het behandelplan, opgesteld door de tandarts-parodontoloog/ implantoloog. Daarbij hanteren wij de codes en tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald en goedgekeurd.

Voor de actuele tarievenlijst zie: 
www.vergelijkmondzorg.nl